Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Dit is het privacybeleid van Puurest BV (hierna te noemen "Puurest", "wij", "ons" of "onze"), een bedrijf gevestigd aan de Schieweg 114B, 3038BD Rotterdam. Puurest is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87238241. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij informatie met betrekking tot onze website www.puurest.com (de " Service ") verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Wij verzamelen deze informatie wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“ Computer ”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “ GDPR ”), de op de AVG gebaseerde wetgeving en de overige geldende privacywetgeving.

Door de Service te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service (" Gebruikers ").

Wat voor soort informatie verzamelen we?

Informatie die u verstrekt

We verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

  1. Communicatie tussen u en Puurest (we kunnen u bijvoorbeeld servicegerelateerde e-mails sturen);

Logbestand informatie

We verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt. Deze logbestandinformatie kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken.

Analytics-services (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

We gebruiken analysetools van derden om ons te helpen het verkeer en gebruikstrends voor de Service te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Service wordt verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de Service. De tools gebruiken 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw log- en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. We verzamelen en gebruiken deze analytische informatie met analytische informatie van andere gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een ​​bepaalde individuele gebruiker te identificeren. Met betrekking tot Google Analytics, hoewel Google Analytics een permanente cookie in uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. Het vermogen van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij terugkerende bezoeken door cookies uit te schakelen.

DoubleClick-cookie

Google gebruikt als externe leverancier cookies om advertenties op onze Service weer te geven. Google's gebruik van de DoubleClick-cookie stelt Google en zijn partners in staat om advertenties aan onze gebruikers te tonen op basis van hun bezoek aan onze Service of andere websites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerde advertenties door de webpagina Google Ads Settings te bezoeken.

Remarketing

Puurest gebruikt remarketingdiensten om u te adverteren op websites van derden nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij, en onze externe leveranciers, gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken alle informatie die we hebben om ons te helpen onze Services te leveren en te ondersteunen. Hier is hoe:

  1. informatie onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Dienst bezoekt;
  2. het leveren, verbeteren, testen en bewaken van de effectiviteit van onze Service;
  3. meet statistieken zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen;
  4. technologische problemen diagnosticeren of oplossen;
  5. nieuwe producten en functies ontwikkelen en testen; en

Hoe wordt deze informatie gedeeld? 

Wij zullen uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden buiten Puurest.

Verandering van controle

Als we Puurest of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijv. in het kader van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kan uw informatie die via de Service wordt verzameld, behoren tot de verkochte of overgedragen artikelen. De koper of verkrijger zal de toezeggingen die we in dit privacybeleid hebben gedaan, moeten nakomen.

Juridische verzoeken en het voorkomen van schade

We kunnen uw informatie openen, bewaren en delen in reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw geloven dat de wet ons daartoe verplicht. We kunnen ook toegang krijgen tot informatie, deze bewaren en delen wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen, kan voor een langere periode worden geopend, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoeken naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

Veiligheid en beveiliging

Puurest heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We gebruiken veiligheidsmaatregelen om de via de Service verzamelde informatie veilig te houden. Puurest kan echter niet de veiligheid garanderen van informatie die u naar Puurest verzendt of garanderen dat informatie op de Dienst niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Wij verzoeken u uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren van de toegang tot e-mails tussen u en Puurest. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van een andere organisatie.

Internationale overschrijving

Uw informatie kan worden overgedragen naar en onderhouden op computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de informatie naar Nederland overbrengen. Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart Puurest gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

Inspectie en correctie

Als je wilt weten welke gegevens van Puurest van jou zijn vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je niet via je account kunt wijzigen, neem dan contact op met Puurest.

Applicaties, websites en services van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door applicaties, websites of services die zijn gekoppeld aan of van onze Service, inclusief de informatie of inhoud die daarin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze Service naar een andere applicatie, website of service te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of services van derden. Uw browsen en interactie op een applicatie, website of service van derden, inclusief die met een link op onze Services, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 13 jaar (" Kinderen "). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid van de Dienst, stuur dan een e-mail naar info@puurest.com.